انجام کلیه خدمات صحافی گالینگور، لوح تقدیر، لوح سپاس، چسب گرم ،هارد کاور