انجام کلیه خدمات صحافی گالینگور، لوح تقدیر ، لوح سپاس